Om TPS.AS


Total Prosjektstyring AS

Din samarbeidspartner innenfor bygg og anlegg, fra oppstart til ferdigstillelse.

Vi har en filosofi om at korte linjer i prosjekt er det beste for byggherren og oss.


Vi skal være byggherrens representant i:

- Forprosjektering:

Innhenting av priser, vurdering av lønnsomhet, søknads-/arbeidstegninger, prekvalifisering av entreprenører/utførende, også inkludert byggherrens SHA-Plan.

- Prosjektgjennomføring:

Igangsetting, koordinering, oppfølging, økonomi, HMS, fremdrift.

- Avslutning av prosjekt:

Sluttkontroll av utført arbeid, utarbeidelse av FDV dokumentasjon, dokumentforvaltning.

- Konklusjon:

Vi vil med dette være et fleksibelt verktøy som byggherrer vil ønske å bruke.

Dette begrunnes i økt lønnsomhet for byggherre, sikkerhet for utført arbeid, trygghet for prosjekt/økonomi, felles styringsverktøy for kjøpesentre, kommuner, boligbyggelag, sameier og lignende.


- TPS AS er Miljøfyrtårn-bedrift, på 6. året.

- TPS AS innehar Totalrating A3, toppnotering 3 år på rad.

- TPS AS har samarbeid med en rekke aktører. Dette være seg; RIbr, RIB, RIE, RIV, Entr, ARK osv.

- TPS AS har profesjonsansvar i sitt engasjement for byggherrer.

Farmandstredet - bytte av glasstak