Prosjekter i gang

TØNSBERG

 Handelshuset Foyn
Prosjektleder/byggeleder i opp-/ombygging av kjøpesenter.
Oppdragsgiver: Foyn Eiendom AS.
Oppdragets varighet: 1.1.2013 - DD
Referanse: Pål Egeland
Farmandstredet Kjøpesenter
Mange prosjekter i og rundt Senter.
Bistand v/butikketablering, vedlikehold, varme & energi, brannteknisk.
Oppdragsgiver: Steen & Strøm AS.
Prosjektets varighet: 1989 - DD
Referanse: Håvard Kristensen - Technical Manager Steen & Strøm
Referanse: Finn Gramer - SST/ISS
Sameiet Narverød Park
Kontroll etter utførelse. KUT-funksjon
Kontroll av brannteknisk og lydteknisk utførelse, universell utforming, FDV, etc.
Oppdragsgiver: Sameiet, v/Styreleder
Prosjektets varighet: Nov 2014 - DD
Referanse:Sven-Erik Andersen Styreleder
Ringshaugstranda Leilighetstun
Kontroll etter utførelse. KUT-funksjon.
Oppfølging etter reklamasjoner mot entreprenør
Bl.a. nytt belegg på utvendig balkonger samt nye trapper i galv utførelse.
Oppdragsgiver: Sameiet, v/Styreleder
Oppdragets varighet: Sept 2012 - DD
Referanse: Turid Seljestad/Peer B. Johansen, Styreleder
Tønsberg Brygge: Paparazzi / Steak
Byggeledelse av:
Utvidelse av uteservering
Ombygning av kjøkken
Ny Restaurant ved side

Oppdragsgiver: Hjelmtvedt
Oppdragets varighet: Mai 2016 - Oktober 2016

DRAMMEN

Gulskogen Kjøpesenter
Prosjektleder i div. utvendig og innvendig vedlikehold/setningsproblematikk.
Oppdragsgiver: Steen & Strøm AS
Oppdragets varighet: Mars 2012 - DD
Referanse: Håvard Kristensen, Technical Manager Steen & Strøm

HAMAR

Maxi Storsenter
Forespørsler til ny butikk i Senter. Gjelder sammeslåing av flere lokaler.
KUT-funksjon etter utførelse/tidligere prosjekt.
Oppdragsgiver: Steen & Strøm AS
Oppdragets varighet: Høst 2015 - DD
Referanse: Renny Kristoffersen, Technical Manager Steen & Strøm

OSLO

 Metro Kjøpesenter

Prosjektledelse ved utarbeiding av ubrukt etasje til nye butikker og fellesarealer
Oppstart 1.2.2016
Oppdragsgiver: Steen & Strøm AS
Referanse: Håvard Kristensen, Technical Manager Steen & Strøm
 Oslo City

Prosjektledelse ved ombygning av Senter.
Oppstart 1.5.2016 (under forbehold)
Oppdragsgiver: Steen & Strøm AS
Referanse: Oslo City Technical.

KONGSBERG

 Marlenes Bistro

Etablering av ny restaurant i Kongsberg. TPS opptrer som Totalentreprenør i dette prosjekt. Oppstart: Uke 8, Ferdigstillelse: Uke 16

Oppdragsgiver: Marlenes Bistro ASHORTEN

 Sollistrandsveien

Kontroll etter utførelse. KUT-funksjon
Kontroll av brannteknisk og lydteknisk utførelse, universell utforming, FDV, etc.

Oppdragsgiver: Sameiet Sollistrand Alle