01.

VI TAR ANSVAR OG FOTFØLGER PROSJEKTET DITT FRA START TIL MÅL

Straks du gir oppdraget til oss, vil vi gjøre alt vi kan for å levere så bra at du velger oss også neste gang du har et aktuelt prosjekt. Det betyr at vi følger opp alt og leverer på tiden og innenfor HMS- og miljøkrav, regler og de rammer vi har blitt enige om. Total Prosjektstyring betyr total kontroll over alle detaljene som skaper et godt sluttprodukt. Det er sikkert derfor vi har mange faste kunder som lar oss ta ansvar for prosjektene, gang etter gang.

02.

FULLT FOKUS PÅ KVALITET, FREMDRIFT OG BUDSJETT

Det er bare tre ting vi i Total Prosjektstyring ønsker å være best på.

Det første er kvalitet og omfatter alt fra material- og prosessvalg og til kompetent, fagmessig utførelse. Det andre er at fremdriften skjer i henhold til prosjektplan; levering til avtalt tid er en æressak. Sist, men ikke minst, så skal leveransen være i henhold til budsjett. Så lenge vi er best på kvalitet, fremdrift og budsjett så får vi bare akseptere konkurrenter med andre sterke sider.

03.

ER OPPDRAGET KOMPLISERT OG UTFORDRENDE? KOM MED DET!

Erfaring, kompetanse og ansvarsfølelse er helt sentrale elementer for oss i Total Prosjektstyring. Fra tid til annen får vi også inn forespørsler som trigger problemløsning og kreativitet. Slike utfordringer trives vi med. Så hvis du har en idé eller et prosjekt som folk flest rister på hodet av, kom til oss i Total Prosjektstyring med det.

NOEN AV VÅRE KUNDER