Velkommen til vår nye hjemmeside

TPS AS, er en Tønsberg-basert bedrift, som bistår byggherrer med å løse oppgaver som omfatter deres prosjekter. Det være seg; byggherrens SHA-plan, tegninger, budsjetter. Vi kan påta oss rollen som prosjektleder samt byggeleder, ivareta oppfølging av reklamasjoner samt bistå med KUT-funksjon.