Total Prosjektstyring AS

Da Tore Klevstad startet bedriften i 2010 var det som et rent prosjektlederfirma. TPS hadde rammeavtale med Steen og Strøm, og jobbet på alle sentrene fra Hamar til Kristiansand. TPS utførte i tillegg kontroll etter utførelse.

I 2015 endret dette seg, TPS gikk mer og mer over til å bli totalentreprenør. Som et resultat av denne omleggingen har også bedriftens omsetning økt fra 2,6 mill i 2015 til 26 mill i 2017. Bedriften har per i dag 8 ansatte.

Tore Klevstad, eier og daglig leder, er utdannet tømrer og har også erfaring som formann og prosjektleder. Tore er engasjert i – og har stor respekt for – alle faggrupper og andres kunnskap. Gjennom å være praktisk anlagt, løsningsorientert og god til å lytte, vil Tore og hans kolleger i TPS alltid strekke seg det lille ekstra som kreves for å utføre oppdragene til kundens fulle tilfredshet.

Prosjektstyring fra A til Å.

  1. Kort samtale eller henvendelse på mail.
  2. Kartlegging av prosjektets omfang, om det er søknadspliktig, krever arkitekt eller innsats fra andre faggrupper.
  3. Er det snakk om en ren besvarelse på en allerede utarbeidet kravspesifikasjon, så vil du motta et tilbud.
  4. Er det et prosjekt hvor alt ikke er tydelig definert, som for eksempel en totalrenovering, vil vi sende forespørsler til aktuelle underentreprenører etter forutgående avklaring av forutsetningene sammen med oppdragsgiver. Når avtale mellom TPS og og oppdragsgiver er klar, overtar TPS alt ansvar for prosjektet – UE, økonomi og fremdrift. Alle godkjenninger, søknader (arkitekt) og dokumentasjon håndteres av TPS